สาระความรู้มากมายที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีสาระทุกครั้ง

September 2015Monthly Archives

เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน

สังคมที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยคนในสังคมทุกๆคน เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดี เข้มแข็ง และมั่นคง ทุกๆคนในสังคมย่อมมีหน้าที่ที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบ หากทุกคนในสังคมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์และซื่อสัตย์แล้ว ก็จะทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ดีเข้มแข็ง และสงบสุข เพราะทุกๆคนในสังคมต่างปฎิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ในปัจจุบันนี้หากเราพิจารณาดูรอบๆตัว ก็จะเห็นได้ว่าโลกของเรานั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมากมาย ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเยาว์ชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือโ ทรศัพท์มือถือ จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันเยาว์ชนส่วนใหญ่มีความหมกมุ่นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ บางคนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูในสิ่งลามกอนาจาร บางคนใช้ไว้เพื่อเล่นเกมส์ ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งไร้สาระ วันๆหนึ่งเราหมดเวลาไปกับอะไรกันบ้าง บางคนหมดเวลาไปกับการดูโทรทัศน์ บางคนหมดเวลาไปกับเรื่องโทรศัพท์ บางคนหมดเวลาไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว เวลาของเราก็จะหมดไปโดยไร้ค่า

เราอยู่ในวัยรุ่น เราออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เราก็จะขยันท่องหนังสือดูตำราเรียน อย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าเราไปดูโทรทัศน์ อดหลับอดนอนร่างกายทรุดโทรม ไปสูบบุหรี่ ติดยา อย่างนี้เป็นการทำลายสุขภาพ ใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราเอาเวลาที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เอากำลังที่เรามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว มันจะเป็นประโยชน์กับตนเองและกับสังคม และเวลาที่เราใช้ไปจะมีคุณค่า เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่า เวลาที่เราใช้ชีวิตในโลกดุนยานั้นมันแสนที่จะสั้นนัก ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อย่าทนงตนว่าอยู่ในวัยรุ่น อายุยังน้อยยังมีโอกาสใช้ชีวิตอีกนาน แต่ลืมไปว่าในกลุ่มเพื่อนๆ มีเพื่อนของเราบางคนได้เสียชีวิตไปในวัยนี้