สาระความรู้มากมายที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีสาระทุกครั้ง

May 2015Monthly Archives

กระแสชีวิตดิจิตอลเป็นกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่

กระแสชีวิตดิจิตอล เป็นกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คนจำนวนมากบนโลกมีการพึ่งพาเทคโนโลยี อุปกรณ์ในการสื่อสาร รวมถึงการเติบโตของสื่อสังคม (Social Media) สื่อออนไลน์ (Online Media) ที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเรา เคียงคู่กับสื่อแบบเก่าอย่างวิทยุ นิตยสารและโทรทัศน์ เป็นต้น อีกทั้งเรายังใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการทำการตลาด โดยมีการค้าขายออนไลน์ (E-Commerce) อีกด้วย

ท่านทราบหรือไม่ว่าการดำรงชิวิตประจำวันของคนเรานั้นถูกระบบดิจิตอลมาเกี่ยวพันธ์และมีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตแบบไม่รู้ตัว เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น มือถือ แท็บเล็ต ทีวีดิจิตอล คอมพิวเตอร์ แม้กระทั้ง รถยนต์ ก็ต้องพึงพาระบบดิจิตอลในการประมวลผลการควบคุมเพื่อให้การทำงานถูกต้องและแม่นยำที่สุด และรอบๆตัวเราก็มีสัญญาณดิจิตอลเต็มไปหมด เช่น คลื่นวิทยุโทรทัศน์ คลื่นโทรศัพท์ สัญญาณไวไฟ เป็นต้น ที่กล่าวมานั้นเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ต้องนำระบบดิจิตอลประยุกต์ใช้งาน ถ้าไม่มีระบบดิจิตอล โลกของเราก็จะเหมือนยุคที่ระบบอิเล็คโทรนิคส์ที่กำลังพัฒนา เช่นทีวีจอแก้วขาวดำ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีสื่อออนไลน์ มือถือเป็นรุ่นไม่มีจอถ่ายรูปไม่ได้ พกพาใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้ ขนาดใหญ่เท่ากระบอกน้ำดื่ม ราคาแพงมากเพราะเทคโนโลยี่ในการผลิตยังเป็นการประกอบด้วยมนุษย์ ไม่มีเครื่องมือในการวิจัยเหมือนในสมัยปัจจุบัน

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์หลายๆคนทั่วไปอาจจะคิดได้เลยทันทีว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันสมัย อาทิเช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก โทรศัพท์มือถือระบบดิจิตอล กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นาฬิกาดิจิตอล ทีวีดิจิตอล และอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นกลุ่มของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดวงจรรวม( Integrated Circuit ) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า วงจร ไอซี ซึ่งจะมีหน้าที่เป็นวงจรสวิตช์ทางตรรก ใช้แทนการทำงานของวงจรทรานซิสเตอร์ ไดโอดและตัวต้านทานหลายๆ ค่าที่ประกอบกันขึ้นและบรรจุไว้ภายในตัวมัน ในบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าวงจรรวมชนิดนี้อีกหนึ่งว่า ไอซี ดิจิตอล ( Digital IC )ในระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์จะมีการทำงาน โดยใช้หลักการของวงจรสวิตช์ที่แสดงผลทางตรรก 0 และตรรก 1 ส่วนมากแล้วอุปกรณ์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานจะเป็นชนิดวงจรรวมหรือที่เรียกว่า ไอซี