สาระความรู้มากมายที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีสาระทุกครั้ง

สารโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้คนใช้โลหะ ธรรมชาติใช้โพลีเมอร์ ระบบทางชีววิทยาเกือบทั้งหมดสร้างขึ้นจากโพลีเมอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เชิงกล เช่น ไม้ กระดูก กระดูกอ่อน หนัง สารโพลิเมอร์แต่ยังประกอบด้วยและควบคุมปฏิกิริยาเคมี ใบ เส้นเลือด เซลล์ ผู้คนใช้โพลีเมอร์ธรรมชาติเหล่านี้แน่นอน และทำมาหลายพันปีแล้ว สารโพลิเมอร์แต่ในศตวรรษนี้เท่านั้นที่พวกเขาได้เรียนรู้วิธีทำโพลีเมอร์ด้วยตัวเอง ความพยายามในช่วงแรก พลาสติกเบเคไลต์ เซลลูลอยด์

ฟอร์มาลดีไฮด์นั้นล้มเหลวและไม่แข็งแรงมาก สารโพลิเมอร์มันยังคงเป็นลักษณะเฉพาะของโพลีเมอร์สังเคราะห์ทั่วไปส่วนใหญ่ที่มีความแข็ง สำหรับส่วนที่กำหนด น้อยกว่าของโลหะหรือที่จริงแล้วของไม้หรือกระดูก นั่นก็เพราะว่าไม้และกระดูกเป็นวัสดุผสม ซึ่งจริงๆ แล้วประกอบด้วยเส้นใยหรืออนุภาคที่แข็งผู้คนได้เรียนรู้วิธีทำคอมโพสิตเช่นกัน สารโพลิเมอร์อุตสาหกรรมที่ผลิตพอลิเมอร์เสริมใยแก้ว คาร์บอน หรือเคฟลาร์ประสิทธิภาพสูงมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วกว่า

วิธีการประมวลผลแบบใหม่สามารถให้ความต้านทานต่อความร้อน

มากกว่าสาขาอื่นๆ ของการผลิตวัสดุ วัสดุใหม่เหล่านี้มีความแข็ง แข็งแรง และเบา แม้ว่าจะมีราคาแพง แต่ก็พบว่ามีการใช้งานเพิ่มขึ้นในอากาศยาน การขนส่ง สารโพลิเมอร์และสินค้ากีฬาวัสดุขั้นสูงด้านอวกาศและวิธีปิดผนึกหรือเข้าร่วมโพลีเมอร์ชนิดใหม่นี้น่าตื่นเต้นพอๆ กับคอมโพสิตใหม่ โดยการตกผลึก หรือโดยการเชื่อมขวาง สารโพลิเมอร์หรือโดยการปรับทิศทางของโซ่ โพลีเมอร์ชนิดใหม่จะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีความแข็งพอๆ กับอะลูมิเนียม พวกเขาจะหาทางเข้าสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว

สารโพลิเมอร์วิธีการประมวลผลแบบใหม่สามารถให้ความต้านทานต่อความร้อนและการเสียรูปทางกล เปิดขอบเขตการใช้งานใหม่สำหรับพอลิเมอร์ที่เจาะตลาดอย่างหนักแล้วซึ่งเคยถูกครอบงำด้วยโลหะ สารโพลิเมอร์นักออกแบบไม่สามารถละเลยโอกาสที่โพลีเมอร์และคอมโพสิตนำเสนอในขณะนี้แต่มันเป็นความผิดพลาดที่จะจินตนาการว่าส่วนประกอบโลหะสามารถถูกแทนที่ด้วยส่วนประกอบของวัสดุที่ใหม่กว่าเหล่านี้โดยไม่ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบ

สารเคลือบหลุมร่องฟันกระจกและหลังคา สารเคลือบหลุมร่องฟันที่อุณหภูมิ

โพลีเมอร์มีความแข็งน้อยกว่า แข็งแรงน้อยกว่า และทนทานน้อยกว่าโลหะส่วนใหญ่ สารโพลิเมอร์ดังนั้นส่วนประกอบใหม่จึงต้องออกแบบใหม่อย่างระมัดระวัง คอมโพสิตเป็นเรื่องจริงที่แข็งและแข็งแรง แต่พวกมันมักจะเป็นแบบแอนไอโซทรอปิกมากและเนื่องจากพวกมันถูกผูกมัดด้วยสารพอลิเมอร์ โครงสร้างคุณสมบัติของพวกมันจึง

สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สารโพลิเมอร์การออกแบบที่เหมาะสมกับพอลิเมอร์จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับคุณสมบัติและที่มาของโพลิเมอร์สารเคลือบหลุมร่องฟันถังน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันการกัดกร่อน สารเคลือบหลุมร่องฟันกระจกและหลังคา สารโพลิเมอร์สารเคลือบหลุมร่องฟันที่อุณหภูมิสูง สารเคลือบหลุมร่องฟันไฟร์วอลล์ สารเคลือบหลุมร่องฟันนำไฟฟ้า กาวปิดผนึกต่ำสำหรับประตูทางเข้า

สารโพลิเมอร์

Comments are closed.