สาระความรู้มากมายที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีสาระทุกครั้ง

การเจรจาและต่ออายุสัญญาซ่อมปริ้นเตอร์

เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น การจัดเตรียมเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องเพื่อซ่อมแซมแยกกันมักจะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามาก การจัดสัญญาซ่อมเครื่องพิมพ์อาจใช้ความพยายามอย่างมากในการดูแลเครื่องพิมพ์ของคุณ และปล่อยให้คุณมีอิสระที่จะจัดการกับเรื่องใหญ่อื่นๆ ความต้องการของคุณจากสัญญาซ่อมปริ้นเตอร์อาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับโฟกัสและทิศทางของธุรกิจของคุณ หากคุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่วิกฤติด้านเวลา รับรองว่าคุณมีสัญญาที่รับประกันเวลาโทรออกและเปลี่ยนเครื่องพิมพ์

หากต้องนำเครื่องของคุณไปซ่อมปริ้นเตอร์

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน และไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเรียกออกอย่างรวดเร็วในสัญญาของคุณ การลดความเร็วที่ใครบางคนจะต้องอยู่ในสถานที่สามารถช่วยลดโดยรวมของคุณได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับสัญญา เมื่อคุณมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ที่คุณต้องการในสัญญาซ่อมปริ้นเตอร์แล้ว คุณสามารถดำเนินการเจรจาต่อรองในสัญญาได้ ยิ่งคุณเจรจาเพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์จำนวนเท่าใดในสัญญาและมีพื้นที่สองสามแห่งที่คุณสามารถประนีประนอมได้มักจะนำมาแทนที่ที่ดีในการเจรจาข้อตกลงที่ดีขึ้น

หากคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยเสนอราคาเบื้องต้นจากบริษัทอื่นด้วย คุณก็จะสามารถเจรจาต่อรองเพิ่มเติมได้ เมื่อคุณได้เจรจาสัญญาแล้ว ซ่อมปริ้นเตอร์อาจต้องการนั่งพักผ่อนอย่างมีความสุขที่ทุกอย่างมีให้ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีขั้นตอนในการรายงานให้คุณทราบหากพนักงานของคุณประสบปัญหากับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขสัญญาการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถนำมาพิจารณาได้เมื่อตรวจทานสัญญา

ซ่อมปริ้นเตอร์

Comments are closed.